More vocabulary


Znalezione obrazy dla zapytania chemistry

Next part of english chemistry wordrs.
Słówka z chemii- words of chemistry: 
1. kwas siarkowy - sulphuric acid

2. kwas fosforowy - phosphoric acid

3. bomba nuklearna - nuclear bomb

4. protony - protons

5. neutrony - neutrons

6. elektrony - electron

7. układ okresowy pierwiastków - periodic system

8. rozpuszczalnik - solvent

9. reakcja chemiczna - chemical reaction

10. liczba atomowa - atomic number

11. liczba masowa – mass number

12. izotopy – isotope

13. ładunek elektryczny – electric charge

14. promieniotwórczość – radioactivity

15. reaktor jądrowy – nuclear reactor

16. reakcja łańcuchowa – chain reaction

17. alchemia – alchemy

18. anion – anion

19. azot – nitrogen

20. asocjacja – association

21. amoniak – ammonia

22. chlor – chlorine

23. efekt dźwigni – leverage effect

24. chmura elektronowa – electron cloud

25. elektrolit – electrolyte

26. elektroliza – electrolysis

27. gazy spalinowe – exhaust

28. grafit – graphite

29. jon – ion

30. kation – cation

31. kwas solny - hydrochloric acid

32. kwas węglowy – carbonic acid

33. magnez - magnesium

34. miedź – copper

35. nukleony – nucleons

36. odczyn roztworu – reaction

37. ozon – ozone

38. pierwiastek chemiczny – chemical element

39. powietrze – air

40. światłowody - optic fibre

41. zasada - alcali

Komentarze

Popularne posty