HOW SUNSCREEN WORKS


HOW SUNSCREEN WORKSSunscreen


Sunscreen combines organic and inorganic chemicals to filter the light from the sun so that less of it reaches the deeper layers of your skin. Like a screen door, some light penetrates, but not as much as if the door wasn't present. Sunblock, on the other hand, reflects or scatters the light away so that it doesn't reach the skin at all.

Krem przeciwsłoneczny zawiera substancje organiczne i nieorganiczne, które filtrują światło przed słońcem, dzięki czemu mniej dociera do głębszych warstw skóry. Podobnie jak drzwi ekranu, niektóre światła przenikają, ale nie tak bardzo, jakby drzwi nie były obecne. Sunblock z drugiej strony odzwierciedla lub rozprasza światło, tak aby w ogóle nie dotarł do skóry.

Komentarze

Popularne posty